Fokusområden

  • Integrerad infrastruktur
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Planering och byggd miljö
  • Livsstil och konsumtion

Teman

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörsskap
  • Finansierings- och affärsmodeller
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik